KUNSTENMAKER.NL is de kunstwerkplaats van stichting GOED VOOR GOED en bestemd voor mensen die net even “iets anders in onze samenleving staan”.  Dit kunnen deelnemers met een verstandelijke beperking zijn maar ook mensen die net even iets meer moeite hebben met de “normale samenleving” en daardoor beperkingen ervaren.

Kunstenmaker beoogt een open werkplek te zijn waar je je vertrouwd en veilig kunt voelen en werk hebt dat bij je past en waar het persoonlijke contact heel belangrijk wordt gevonden.

Kunstenmaker omvat alle creatieve werkvormen welke er binnen Goed voor Goed beoefend worden. Behalve in het (schilders) atelier worden er op diverse locaties mooi creatief werk verricht dat onder Kunstenmaker valt.

Persoonlijke ontwikkeling

Deelnemen aan activiteiten in de samenleving, persoonlijke ontwikkeling en je ontwikkeling als kunstenaar zijn belangrijke onderdelen in het werken bij KUNSTENMAKER.NL. Het is een kleinschalig werkproject en wil een plek zijn waar de kunstenaars zich thuis voelen.

KUNSTENMAKER.NL biedt een werkplek waar veel ervaring opgedaan kan worden. Kunstenaars met een beperking zijn aan het werk op het gebied van o.a. tekenen, schilderen, fotografie, hout en metaalbewerking en diverse andere kunsttechnieken.

Bij Kunstenmaker kan men onder begeleiding ervaren hoe het is om eigen kunstwerken te maken of samen een kunstobject vorm te geven. Er wordt uitgegaan van de eigen wensen en mogelijkheden.

Maatwerk

Ook het nemen van eigen initiatief in de alledaagse werkzaamheden zoals huishoudelijke werkzaamheden, het ontvangen van klanten enz. maakt deel uit van je werk. We werken ook graag in opdracht om een kunstwerk op maat te maken.

Professionele Begeleiding

Op de diverse locaties worden de creatieve activiteiten professioneel begeleid. Zowel in groepsverband als individueel.

Overige activiteiten

Het werk dat binnen Kunstenmaker gemaakt wordt, is te zien in het atelier, op kunstmarkten en exposities. Het kan gekocht worden door bedrijven en particulieren.

 

Visie en Missie

KUNSTENMAKER.NL wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Indien er sprake is van een verstandelijke en lichamelijke beperking, dan wordt er gekeken of wij deze zorg ook kunnen bieden. Deze zorg en ondersteuning willen wij bieden binnen een kleinschalige organisatie.

De kracht van kleinschalig

Het is niet de kunst om te groeien, maar juist om klein te blijven. Het kleinschalig karakter van Kunstenmaker biedt de mogelijkheid voor een veilige en overzichtelijke werkplek voor de medewerkers. Om dit kleinschalige karakter te behouden is er binnen de kunstwerkplaats plek voor maximaal vijf medewerkers per dagdeel.

KUNSTENMAKER.NL wil als kunstwerkplaats midden in de samenleving staan. Integratie en de bevordering hiervan spelen hierin een sleutelrol. Het atelier is gevestigd in het centrum van Middelharnis. Beneden Zandpad 11a. Veel momenten binnen de werktijd worden samen benut waaronder de maaltijden en de koffiepauzes.

De kunstwerkplaats wil gezien worden en met haar medewerkers ook een rol spelen in en voor die samenleving. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat wij een flexibel en dynamisch bedrijf blijven, kleinschalig en met korte lijnen.

Wensen & mogelijkheden

Primair kijken we naar de individuele mogelijkheden van de medewerker, dit is dan ook het uitgangspunt bij het bieden van de ondersteuning. Uitgangspunten zijn hierbij de wensen en mogelijkheden van de individuele medewerker. Zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen en initiatief nemen zijn speerpunten in de ondersteuning. Er is veel ruimte en mogelijkheden om jezelf te ontplooien, de medewerker zelf bepaalt het tempo. Laten zien wie je bent en vooral wat je kunt binnen de kunst, dat zijn onmisbare schakels in het werkproces dat het atelier wil bieden.

 

Ontwikkeling

KUNSTENMAKER.NL biedt medewerkers de mogelijkheid om middels allerlei materialen ‘kunstzinnig’ bezig te zijn. Tekenen, schilderen, fotografie, hout en metaalbewerking maar daarnaast zijn er nog diverse mogelijkheden waar ook de medewerking van andere kunstenaars in betrokken kan worden. Zo is poëzie en muziek een prachtig middel om ook de andere kant van de kunst te laten zien.

 

Ook het vergroten van sociale vaardigheden zoals, opkomen voor jezelf, maar ook rekening houden met de ander, hoort bij het werkproces. Verder wil het atelier de mogelijkheid bieden om door middel van workshops, cursussen, inhuren van gastkunstenaars en dergelijke te werken aan een bredere deskundigheid.